Warning (2): Trying to access array offset on null [APP/controllers/pages_controller.php, line 58]

Warning: Trying to access array offset on null in /data/5/2/52a1d110-84e0-4abc-bf28-7b380ca35791/opelclub.sk/web/app/controllers/pages_controller.php on line 58
Rekordná udalosť: Opel Insignia prešla 2111km zo Švajčiarska k Severnému moru len na jednu nádrž paliva! - OpelClub Slovensko

Rekordná udalosť: Opel Insignia prešla 2111km zo Švajčiarska k Severnému moru len na jednu nádrž paliva!

 

Opel pri Insignii udáva oficiálne kombinovanú spotrebu 3,9 až 3,8 litra na 100km  (104 až 99g CO2/km) závislú na špecifikácii sedan so 100kW/136k 1,6 litrový diesel. V Nemecku je auto v kategórii úspornosti  A+ . Dokonca, nezávislý expert zo Švajčiarska teraz potvrdil nazbierané dáta ako relevantné v reálnych podmienkách na Európskych cestách. Felix Egolf, bývalý pilot Airbus-u, hypermíľnik a zároveň aj člen komunity, ktorá sa pemanentne snaží dosiahnuť novú najnižšiu hodnotu spotreby. Počas jeho cesty z Álp k Severnému moru a naspäť potreboval len3,46l nafty na 100km. Celkovo najazdil 2111km na jednu nádrž paliva.

Egolfova cesta začala v Lucerne 6. Apríla. Odtiaľ cestoval do ústredia Opel v Russelsheime cez Čierny les. V Russelsheime sa zastavil na pokec s viceprezidentom GM Global Propulsion Systems – EU, Christianom Mullerom. „Ručička na palivomeri stále ukazovala takmer plnú nádrž, keď Felix dorazil do Russelsheimu.  Dokázal prejsť prvých 429 km s priemernou spotrebou len 3,2 litra. Je ohromné, že dokázal prelomiť 2000km mílnik“ povedal Muller. Hypermíľová cesta potom Egolfa doviedla do Munsteru, Oldenburgu a az do Cuxhavenu na pobrežie Severného mora. Cestou späť sa vracal cez Hanover, Kassel, St. Gallen skôr, ako dorazil do Zurichu 8. Apríla.

„Chcel som prekonať 2000km bariéru za nejaký čas, ale nemohol som nájsť auto, ktoré by to dokázalo. Výbroná aerodynamika Opla Insignie (hodnota odporu vzduchu 0,26 a malá predná časť) v kombinácii s Eco Contact 5 s nízkou hodnotou valivého odporu pneumatík, sa podpísali k týmto nádherným výsledkom. Táto hypermíľová cesta s Opel Insigniou zároveň ukazuje, že hocikto, kto prispôsobí jazdný stýl, sa dokáže vyrovnať, alebo dokonca prekonať k výrobcom udavaným hodnotám. Každý sa može stať hypermílnikom“,  povedal Egolf. Počas jazdy do Cuxhavenu, Felix Egolf ocenil kvality Insignie, špeciálne ako pohodlný cestovný sedan. Motor očaril svojim maximálnym krútiacim výkonom 320 Nm dostupným v nízkom a tiež úspornom rozsahu 2000-2250 otáčok za minútu, príkladnou hladkosťou chodu a dostatočným výkonom.

Toto všetko je Opel Insignia 1,6 CDTi ecoFLEX so 136k výkonom. Vlajková loď Opla tiež prichádza so širokou škálou technologických , bezpečnostných a komfortných prvkov, ako napríklad ultra-moderné, radarovo a kamerovo založené asistenčné systémy: Všetko od adaptívnej rýchlostnej kontroly, upozorňovanie na mŕtve uhly, či predúrazový asistent,  je vo výbave.  A taktiež excelentné prémiové sedačky certifikované AGR – nemeckou zdravotníckou organizáciou, zaoberajúcou sa zdravím chrbtice, poskytujú optimálnu kvalitu sedenia a početné nastavovacie možnosti, vrátane 4-polohovej opore bedrovej časti. Osobný online a servisný asistent Opel OnStar tiež uisťuje, ze Insignia bude plne napojená na sieť a dokáže poskytnúť rýchly WiFi hotspot pre najviac 7 mobilných zariadení.

Warning (2): Trying to access array offset on null [APP/views/themed/2015/pages/show.ctp, line 124]

Warning: Trying to access array offset on null in /data/5/2/52a1d110-84e0-4abc-bf28-7b380ca35791/opelclub.sk/web/app/views/themed/2015/pages/show.ctp on line 124

(default) 34 queries took 28 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `pages`16161
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `users`12121
4SHOW FULL COLUMNS FROM `partners`16161
5SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
6SHOW FULL COLUMNS FROM `memberinfos`41411
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ranks`221
8SHOW FULL COLUMNS FROM `paymentmethods`441
9SHOW FULL COLUMNS FROM `membercars`17172
10SHOW FULL COLUMNS FROM `fueltypes`441
11SHOW FULL COLUMNS FROM `transmissions`441
12SHOW FULL COLUMNS FROM `axles`441
13SHOW FULL COLUMNS FROM `vipcards`881
14SHOW FULL COLUMNS FROM `categories`10101
15SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments`771
16SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments_pages`333
17SHOW FULL COLUMNS FROM `menuitems`13131
18SHOW FULL COLUMNS FROM `menus`551
19SHOW FULL COLUMNS FROM `settings`551
20SELECT `Setting`.`title`, `Setting`.`content` FROM `settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 110
21SELECT `Page`.`id`, `Page`.`content`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`is_highlight` = 1 AND `Page`.`status` != 3 ORDER BY `Page`.`modified` desc 881
22SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (274, 257, 261, 258, 256, 198, 195, 197) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 000
23SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`title`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`lft`, `Menuitem`.`rght`, `Menuitem`.`status`, `Menuitem`.`emph`, `Menuitem`.`is_category_list`, `Menuitem`.`sort`, `Menuitem`.`created`, `Menuitem`.`modified`, `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`status`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modified` FROM `menuitems` AS `Menuitem` LEFT JOIN `menus` AS `Menu` ON (`Menuitem`.`menu_id` = `Menu`.`id`) WHERE `Menuitem`.`menu_id` = 2 AND `Menuitem`.`status` != 3 ORDER BY `Menuitem`.`sort` asc 881
24SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` != 3 AND `Category`.`show_in_menu` = 1 550
25SHOW FULL COLUMNS FROM `adpositions`991
26SHOW FULL COLUMNS FROM `advertisements`13131
27SELECT `Adposition`.`id`, `Adposition`.`title`, `Adposition`.`comment`, `Adposition`.`position_width`, `Adposition`.`position_height`, `Adposition`.`ad_width`, `Adposition`.`ad_height`, `Adposition`.`visible_ads_count`, `Adposition`.`status` FROM `adpositions` AS `Adposition` WHERE `Adposition`.`status` = 1 220
28SELECT `Advertisement`.`id`, `Advertisement`.`adposition_id`, `Advertisement`.`partner_id`, `Advertisement`.`valid_from`, `Advertisement`.`valid_to`, `Advertisement`.`saved_filename`, `Advertisement`.`alt`, `Advertisement`.`url`, `Advertisement`.`status`, `Advertisement`.`display_count`, `Advertisement`.`click_count`, `Advertisement`.`created`, `Advertisement`.`modified` FROM `advertisements` AS `Advertisement` WHERE `Advertisement`.`valid_from` <= '2024-07-17 14:39:35' AND `Advertisement`.`valid_to` >= '2024-07-17 14:39:35' AND `Advertisement`.`status` = 1 AND `Advertisement`.`adposition_id` IN (4, 5) ORDER BY RAND() ASC 001
29UPDATE `advertisements` AS `Advertisement` LEFT JOIN `adpositions` AS `Adposition` ON (`Advertisement`.`adposition_id` = `Adposition`.`id`) SET `Advertisement`.`display_count` = Advertisement.display_count + 1 WHERE `Advertisement`.`id` IS NULL00
30SELECT `Page`.`id`, `Page`.`category_id`, `Page`.`page_type`, `Page`.`layout_id`, `Page`.`title`, `Page`.`content`, `Page`.`status`, `Page`.`is_highlight`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`user_id`, `Page`.`vip_only`, `Page`.`created`, `Page`.`modified`, `Page`.`view_count`, `Page`.`old_author_id`, `User`.`id`, `User`.`user`, `User`.`password`, `User`.`pwd_old`, `User`.`status`, `User`.`name`, `User`.`nickname`, `User`.`email`, `User`.`admin`, `User`.`partner_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`id` = 274 AND `Page`.`status` = 1 LIMIT 1111
31SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` = 274 AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 000
32UPDATE `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) SET `Page`.`view_count` = Page.view_count + 1 WHERE `Page`.`id` = 27410
33SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 1 LIMIT 1110
34SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title` FROM `categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`lft` <= 1 AND `Category`.`rght` >= 6 ORDER BY `Category`.`lft` asc 110
(forum) 0 query took ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)