Fotogalérie

Zobraziť len fotogalérie používateľa:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Letný zraz Šachtičky 2022

Trojtest Opel Corsa

Astra 1,4 16V 74kw

Môj novší Oplík

Astra1,6,16V 74kw

Moje stará Astrička
Moja stará Astrička

Letný zraz Podjavorník 2020

OPRAVY mojho OPLA

Velky servis
Pôvodne pružiny
Rušno u Tea
Vymena oleja
pretiet

Insa

Vectra B

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

(default) 26 queries took 69 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `galleries`663
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';115
3SHOW FULL COLUMNS FROM `pictures`10103
4SELECT `Setting`.`title`, `Setting`.`content` FROM `settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 119
5SELECT `Page`.`id`, `Page`.`content`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`is_highlight` = 1 AND `Page`.`status` != 3 ORDER BY `Page`.`modified` desc 881
6SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (274, 257, 261, 258, 256, 198, 195, 197) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 000
7SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`title`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`lft`, `Menuitem`.`rght`, `Menuitem`.`status`, `Menuitem`.`emph`, `Menuitem`.`is_category_list`, `Menuitem`.`sort`, `Menuitem`.`created`, `Menuitem`.`modified`, `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`status`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modified` FROM `menuitems` AS `Menuitem` LEFT JOIN `menus` AS `Menu` ON (`Menuitem`.`menu_id` = `Menu`.`id`) WHERE `Menuitem`.`menu_id` = 2 AND `Menuitem`.`status` != 3 ORDER BY `Menuitem`.`sort` asc 882
8SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` != 3 AND `Category`.`show_in_menu` = 1 552
9SELECT `Adposition`.`id`, `Adposition`.`title`, `Adposition`.`comment`, `Adposition`.`position_width`, `Adposition`.`position_height`, `Adposition`.`ad_width`, `Adposition`.`ad_height`, `Adposition`.`visible_ads_count`, `Adposition`.`status` FROM `adpositions` AS `Adposition` WHERE `Adposition`.`status` = 1 222
10SELECT `Advertisement`.`id`, `Advertisement`.`adposition_id`, `Advertisement`.`partner_id`, `Advertisement`.`valid_from`, `Advertisement`.`valid_to`, `Advertisement`.`saved_filename`, `Advertisement`.`alt`, `Advertisement`.`url`, `Advertisement`.`status`, `Advertisement`.`display_count`, `Advertisement`.`click_count`, `Advertisement`.`created`, `Advertisement`.`modified` FROM `advertisements` AS `Advertisement` WHERE `Advertisement`.`valid_from` <= '2024-06-21 03:54:01' AND `Advertisement`.`valid_to` >= '2024-06-21 03:54:01' AND `Advertisement`.`status` = 1 AND `Advertisement`.`adposition_id` IN (4, 5) ORDER BY RAND() ASC 004
11UPDATE `advertisements` AS `Advertisement` LEFT JOIN `adpositions` AS `Adposition` ON (`Advertisement`.`adposition_id` = `Adposition`.`id`) SET `Advertisement`.`display_count` = Advertisement.display_count + 1 WHERE `Advertisement`.`id` IS NULL01
12SELECT `Picture`.`gallery_id`, (COUNT(`Picture`.`gallery_id`)) AS `Picture__cnt` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`status` = 1 GROUP BY `Picture`.`gallery_id` 535312
13SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`user_id` FROM `galleries` AS `Gallery` WHERE `Gallery`.`status` = 1 55551
14SELECT `User`.`id`, `User`.`nickname` FROM `users` AS `User` WHERE `User`.`status` = 1 AND `User`.`id` IN (1951, 1678, 2110, 1714, 2105, 2254, 2059, 1691, 1749, 2221, 1653, 2260, 1704, 3, 1760, 2208, 2184, 2285, 2288, 2368, 2362, 1916, 2126, 2432, 2438, 2436, 2411, 2441, 2445, 2457, 2460, 2477, 2485, 2513, 2516, 2530, 2450, 2121, 3446, 6591) 38385
15SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `galleries` AS `Gallery` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Gallery`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Gallery`.`status` = 1 111
16SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`user_id`, `Gallery`.`status`, `Gallery`.`title`, `Gallery`.`created`, `Gallery`.`modified`, `User`.`id`, `User`.`user`, `User`.`password`, `User`.`pwd_old`, `User`.`status`, `User`.`name`, `User`.`nickname`, `User`.`email`, `User`.`admin`, `User`.`partner_id`, `User`.`created`, `User`.`modified` FROM `galleries` AS `Gallery` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Gallery`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Gallery`.`status` = 1 ORDER BY `Gallery`.`modified` desc LIMIT 1010101
17SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (74) LIMIT 6002
18SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (73) LIMIT 6002
19SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (72) LIMIT 6663
20SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (71) LIMIT 6661
21SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (70) LIMIT 6337
22SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (69) LIMIT 6221
23SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (68) LIMIT 6660
24SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (67) LIMIT 6550
25SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (66) LIMIT 6440
26SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (65) LIMIT 6441