Fotogalérie

Zobraziť len fotogalérie používateľa:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Letný zraz Šachtičky 2022

Trojtest Opel Corsa

Astra 1,4 16V 74kw

Môj novší Oplík

Astra1,6,16V 74kw

Moje stará Astrička
Moja stará Astrička

Letný zraz Podjavorník 2020

OPRAVY mojho OPLA

Velky servis
Pôvodne pružiny
Rušno u Tea
Vymena oleja
pretiet

Insa

Vectra B

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

(default) 46 queries took 68 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `galleries`663
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `users`12121
4SHOW FULL COLUMNS FROM `partners`16161
5SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
6SHOW FULL COLUMNS FROM `memberinfos`41413
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ranks`221
8SHOW FULL COLUMNS FROM `paymentmethods`442
9SHOW FULL COLUMNS FROM `membercars`17173
10SHOW FULL COLUMNS FROM `fueltypes`441
11SHOW FULL COLUMNS FROM `transmissions`441
12SHOW FULL COLUMNS FROM `axles`441
13SHOW FULL COLUMNS FROM `vipcards`881
14SHOW FULL COLUMNS FROM `pictures`10103
15SHOW FULL COLUMNS FROM `menuitems`13131
16SHOW FULL COLUMNS FROM `menus`551
17SHOW FULL COLUMNS FROM `categories`10101
18SHOW FULL COLUMNS FROM `settings`552
19SELECT `Setting`.`title`, `Setting`.`content` FROM `settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 111
20SHOW FULL COLUMNS FROM `pages`16161
21SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments`774
22SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments_pages`331
23SELECT `Page`.`id`, `Page`.`content`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`is_highlight` = 1 AND `Page`.`status` != 3 ORDER BY `Page`.`modified` desc 881
24SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (274, 257, 261, 258, 256, 198, 195, 197) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 001
25SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`title`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`lft`, `Menuitem`.`rght`, `Menuitem`.`status`, `Menuitem`.`emph`, `Menuitem`.`is_category_list`, `Menuitem`.`sort`, `Menuitem`.`created`, `Menuitem`.`modified`, `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`status`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modified` FROM `menuitems` AS `Menuitem` LEFT JOIN `menus` AS `Menu` ON (`Menuitem`.`menu_id` = `Menu`.`id`) WHERE `Menuitem`.`menu_id` = 2 AND `Menuitem`.`status` != 3 ORDER BY `Menuitem`.`sort` asc 881
26SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` != 3 AND `Category`.`show_in_menu` = 1 551
27SHOW FULL COLUMNS FROM `adpositions`991
28SHOW FULL COLUMNS FROM `advertisements`13131
29SELECT `Adposition`.`id`, `Adposition`.`title`, `Adposition`.`comment`, `Adposition`.`position_width`, `Adposition`.`position_height`, `Adposition`.`ad_width`, `Adposition`.`ad_height`, `Adposition`.`visible_ads_count`, `Adposition`.`status` FROM `adpositions` AS `Adposition` WHERE `Adposition`.`status` = 1 221
30SELECT `Advertisement`.`id`, `Advertisement`.`adposition_id`, `Advertisement`.`partner_id`, `Advertisement`.`valid_from`, `Advertisement`.`valid_to`, `Advertisement`.`saved_filename`, `Advertisement`.`alt`, `Advertisement`.`url`, `Advertisement`.`status`, `Advertisement`.`display_count`, `Advertisement`.`click_count`, `Advertisement`.`created`, `Advertisement`.`modified` FROM `advertisements` AS `Advertisement` WHERE `Advertisement`.`valid_from` <= '2024-06-21 03:12:05' AND `Advertisement`.`valid_to` >= '2024-06-21 03:12:05' AND `Advertisement`.`status` = 1 AND `Advertisement`.`adposition_id` IN (4, 5) ORDER BY RAND() ASC 001
31UPDATE `advertisements` AS `Advertisement` LEFT JOIN `adpositions` AS `Adposition` ON (`Advertisement`.`adposition_id` = `Adposition`.`id`) SET `Advertisement`.`display_count` = Advertisement.display_count + 1 WHERE `Advertisement`.`id` IS NULL00
32SELECT `Picture`.`gallery_id`, (COUNT(`Picture`.`gallery_id`)) AS `Picture__cnt` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`status` = 1 GROUP BY `Picture`.`gallery_id` 53538
33SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`user_id` FROM `galleries` AS `Gallery` WHERE `Gallery`.`status` = 1 55551
34SELECT `User`.`id`, `User`.`nickname` FROM `users` AS `User` WHERE `User`.`status` = 1 AND `User`.`id` IN (1951, 1678, 2110, 1714, 2105, 2254, 2059, 1691, 1749, 2221, 1653, 2260, 1704, 3, 1760, 2208, 2184, 2285, 2288, 2368, 2362, 1916, 2126, 2432, 2438, 2436, 2411, 2441, 2445, 2457, 2460, 2477, 2485, 2513, 2516, 2530, 2450, 2121, 3446, 6591) 38382
35SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `galleries` AS `Gallery` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Gallery`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Gallery`.`status` = 1 115
36SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`user_id`, `Gallery`.`status`, `Gallery`.`title`, `Gallery`.`created`, `Gallery`.`modified`, `User`.`id`, `User`.`user`, `User`.`password`, `User`.`pwd_old`, `User`.`status`, `User`.`name`, `User`.`nickname`, `User`.`email`, `User`.`admin`, `User`.`partner_id`, `User`.`created`, `User`.`modified` FROM `galleries` AS `Gallery` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Gallery`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Gallery`.`status` = 1 ORDER BY `Gallery`.`modified` desc LIMIT 1010101
37SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (74) LIMIT 6005
38SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (73) LIMIT 6001
39SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (72) LIMIT 6661
40SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (71) LIMIT 6661
41SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (70) LIMIT 6330
42SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (69) LIMIT 6220
43SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (68) LIMIT 6660
44SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (67) LIMIT 6550
45SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (66) LIMIT 6440
46SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`gallery_id` = (65) LIMIT 6440