Reklama a zľavy

Zoznam všetkých partnerov poskytujúcich zľavy pre VIP členov klubu:

Pre zistenie konkrétnej zľavy klikni na odkaz sponzora.

Záujemcovia o reklamu na stránkach Opelclubu, kliknite na odkaz nižšie:

Podmienky a ceny reklamy na stránkach Opelclub.sk

(default) 30 queries took 64 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `partners`16163
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `menuitems`13131
4SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';115
5SHOW FULL COLUMNS FROM `menus`551
6SHOW FULL COLUMNS FROM `categories`10101
7SHOW FULL COLUMNS FROM `settings`552
8SELECT `Setting`.`title`, `Setting`.`content` FROM `settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 110
9SHOW FULL COLUMNS FROM `pages`16162
10SHOW FULL COLUMNS FROM `users`12123
11SHOW FULL COLUMNS FROM `memberinfos`41413
12SHOW FULL COLUMNS FROM `ranks`222
13SHOW FULL COLUMNS FROM `paymentmethods`442
14SHOW FULL COLUMNS FROM `membercars`17178
15SHOW FULL COLUMNS FROM `fueltypes`442
16SHOW FULL COLUMNS FROM `transmissions`444
17SHOW FULL COLUMNS FROM `axles`441
18SHOW FULL COLUMNS FROM `vipcards`8810
19SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments`771
20SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments_pages`331
21SELECT `Page`.`id`, `Page`.`content`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`is_highlight` = 1 AND `Page`.`status` != 3 ORDER BY `Page`.`modified` desc 882
22SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (274, 257, 261, 258, 256, 198, 195, 197) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 000
23SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`title`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`lft`, `Menuitem`.`rght`, `Menuitem`.`status`, `Menuitem`.`emph`, `Menuitem`.`is_category_list`, `Menuitem`.`sort`, `Menuitem`.`created`, `Menuitem`.`modified`, `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`status`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modified` FROM `menuitems` AS `Menuitem` LEFT JOIN `menus` AS `Menu` ON (`Menuitem`.`menu_id` = `Menu`.`id`) WHERE `Menuitem`.`menu_id` = 2 AND `Menuitem`.`status` != 3 ORDER BY `Menuitem`.`sort` asc 882
24SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` != 3 AND `Category`.`show_in_menu` = 1 550
25SHOW FULL COLUMNS FROM `adpositions`991
26SHOW FULL COLUMNS FROM `advertisements`13133
27SELECT `Adposition`.`id`, `Adposition`.`title`, `Adposition`.`comment`, `Adposition`.`position_width`, `Adposition`.`position_height`, `Adposition`.`ad_width`, `Adposition`.`ad_height`, `Adposition`.`visible_ads_count`, `Adposition`.`status` FROM `adpositions` AS `Adposition` WHERE `Adposition`.`status` = 1 220
28SELECT `Advertisement`.`id`, `Advertisement`.`adposition_id`, `Advertisement`.`partner_id`, `Advertisement`.`valid_from`, `Advertisement`.`valid_to`, `Advertisement`.`saved_filename`, `Advertisement`.`alt`, `Advertisement`.`url`, `Advertisement`.`status`, `Advertisement`.`display_count`, `Advertisement`.`click_count`, `Advertisement`.`created`, `Advertisement`.`modified` FROM `advertisements` AS `Advertisement` WHERE `Advertisement`.`valid_from` <= '2024-06-21 04:31:36' AND `Advertisement`.`valid_to` >= '2024-06-21 04:31:36' AND `Advertisement`.`status` = 1 AND `Advertisement`.`adposition_id` IN (4, 5) ORDER BY RAND() ASC 001
29UPDATE `advertisements` AS `Advertisement` LEFT JOIN `adpositions` AS `Adposition` ON (`Advertisement`.`adposition_id` = `Adposition`.`id`) SET `Advertisement`.`display_count` = Advertisement.display_count + 1 WHERE `Advertisement`.`id` IS NULL00
30SELECT `Partner`.`id`, `Partner`.`title`, `Partner`.`show_in_list`, `Partner`.`list_image`, `Partner`.`list_url`, `Partner`.`promo_page_content`, `Partner`.`promo_page_layout_id`, `Partner`.`left_col_content`, `Partner`.`street`, `Partner`.`city`, `Partner`.`zip`, `Partner`.`phone`, `Partner`.`email`, `Partner`.`status`, `Partner`.`created`, `Partner`.`modified` FROM `partners` AS `Partner` WHERE `Partner`.`status` = 1 AND `Partner`.`show_in_list` = 1 11111