Warning (2): Trying to access array offset on null [APP/controllers/pages_controller.php, line 58]

Warning: Trying to access array offset on null in /data/5/2/52a1d110-84e0-4abc-bf28-7b380ca35791/opelclub.sk/web/app/controllers/pages_controller.php on line 58
Štatistiky OCSK - marec-december 2013 - OpelClub Slovensko

Štatistiky OCSK - marec-december 2013

fotka

Rok 2013 sa nám pomaly, ale isto končí, no a tak by sa patrilo zhodnotiť dianie na servri Opelclubu.
Dňa 13.03.2013 došlo k zmene, na ktorú sa už nejaký ten čas čakalo.
Tou zmenou bola nová podoba samotného fóra, na ktorom sa odohráva drvivá väčšina udalostí z nášho klubu fanúšikov značky OPEL.

Pre užívateľov to znamenalo viac možností pri zverejňovaní svojich príspevkov. Taktiež sa inovoval systém, na ktorom fórum funguje a to na (vtedy) najaktuálnejšiu verziu PHPBB3. Pre administrátorov a moderátorov sa sprístupnili omnoho pokročilejšie funkcie uľahčujúce ich prácu. Spolu s novým fórom a zmenou webhostingu na Websupport.sk, bolo vynovené aj samotné logo Opelclubu.

Za tento čas sa nazbierali nejaké tie údaje, pomocou Google analytics, takže na týchto linkoch je možné vidieť, akým spôsobom sa menila návštevnosť stránok, ale aj ďalšie štatistické doplnky.

Snahou Opelclubu je v najbližšej dobe tieto čísla návštevnosti a tiež počet registrovaných členov klubu navýšiť a to krokmi, ktoré sú zatiaľ v pokročilejšom štádiu príprav. Veríme, že zmeny, ktoré nastanú, budú značku Opelclub.sk dostávať do pozornosti nových ľudí a potencionálnych reklamných partnerov.


Návštevnosť - pravidelní vs. noví užívatelia

Prehliadače a operačné systémy užívateľov

Zariadenia, z ktorých sa na stránku pripájate

Koľko stránok užívateľ otvoril

Ako často si užívatelia prezerajú stránky

Odkiaľ sa ľudia prihlasujú

Z akej siete sa ľudia prihlasujú

Prehľad

Návštevnosť jednotlivých podstránok

Rýchlosť načítavania stránok

Rýchlosť načítavania stránok-časť 2.

Doba zotrvania na stránkach

Warning (2): Trying to access array offset on null [APP/views/themed/2015/pages/show.ctp, line 124]

Warning: Trying to access array offset on null in /data/5/2/52a1d110-84e0-4abc-bf28-7b380ca35791/opelclub.sk/web/app/views/themed/2015/pages/show.ctp on line 124

(default) 13 queries took 7 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Setting`.`title`, `Setting`.`content` FROM `settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 110
2SELECT `Page`.`id`, `Page`.`content`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`is_highlight` = 1 AND `Page`.`status` != 3 ORDER BY `Page`.`modified` desc 881
3SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (274, 257, 261, 258, 256, 198, 195, 197) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 000
4SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`title`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`lft`, `Menuitem`.`rght`, `Menuitem`.`status`, `Menuitem`.`emph`, `Menuitem`.`is_category_list`, `Menuitem`.`sort`, `Menuitem`.`created`, `Menuitem`.`modified`, `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`status`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modified` FROM `menuitems` AS `Menuitem` LEFT JOIN `menus` AS `Menu` ON (`Menuitem`.`menu_id` = `Menu`.`id`) WHERE `Menuitem`.`menu_id` = 2 AND `Menuitem`.`status` != 3 ORDER BY `Menuitem`.`sort` asc 880
5SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` != 3 AND `Category`.`show_in_menu` = 1 551
6SELECT `Adposition`.`id`, `Adposition`.`title`, `Adposition`.`comment`, `Adposition`.`position_width`, `Adposition`.`position_height`, `Adposition`.`ad_width`, `Adposition`.`ad_height`, `Adposition`.`visible_ads_count`, `Adposition`.`status` FROM `adpositions` AS `Adposition` WHERE `Adposition`.`status` = 1 220
7SELECT `Advertisement`.`id`, `Advertisement`.`adposition_id`, `Advertisement`.`partner_id`, `Advertisement`.`valid_from`, `Advertisement`.`valid_to`, `Advertisement`.`saved_filename`, `Advertisement`.`alt`, `Advertisement`.`url`, `Advertisement`.`status`, `Advertisement`.`display_count`, `Advertisement`.`click_count`, `Advertisement`.`created`, `Advertisement`.`modified` FROM `advertisements` AS `Advertisement` WHERE `Advertisement`.`valid_from` <= '2024-07-17 14:38:49' AND `Advertisement`.`valid_to` >= '2024-07-17 14:38:49' AND `Advertisement`.`status` = 1 AND `Advertisement`.`adposition_id` IN (4, 5) ORDER BY RAND() ASC 003
8UPDATE `advertisements` AS `Advertisement` LEFT JOIN `adpositions` AS `Adposition` ON (`Advertisement`.`adposition_id` = `Adposition`.`id`) SET `Advertisement`.`display_count` = Advertisement.display_count + 1 WHERE `Advertisement`.`id` IS NULL00
9SELECT `Page`.`id`, `Page`.`category_id`, `Page`.`page_type`, `Page`.`layout_id`, `Page`.`title`, `Page`.`content`, `Page`.`status`, `Page`.`is_highlight`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`user_id`, `Page`.`vip_only`, `Page`.`created`, `Page`.`modified`, `Page`.`view_count`, `Page`.`old_author_id`, `User`.`id`, `User`.`user`, `User`.`password`, `User`.`pwd_old`, `User`.`status`, `User`.`name`, `User`.`nickname`, `User`.`email`, `User`.`admin`, `User`.`partner_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`id` = 196 AND `Page`.`status` = 1 LIMIT 1111
10SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` = 196 AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 000
11UPDATE `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) SET `Page`.`view_count` = Page.view_count + 1 WHERE `Page`.`id` = 19611
12SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 25 LIMIT 1110
13SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title` FROM `categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`lft` <= 49 AND `Category`.`rght` >= 50 ORDER BY `Category`.`lft` asc 110
(forum) 0 query took ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)