Warning (2): Trying to access array offset on null [APP/controllers/pages_controller.php, line 58]

Warning: Trying to access array offset on null in /data/5/2/52a1d110-84e0-4abc-bf28-7b380ca35791/opelclub.sk/web/app/controllers/pages_controller.php on line 58
Letný zraz OCSK - 2013 - OpelClub Slovensko

Letný zraz OCSK - 2013

fotka

Leto a čas dovoleniek koncom augusta pomaly doznievajú, no zážitky a dojmy z tohtoročného stretnutia priaznivcov značky Opel, len tak ľahko nezmiznú z našich pamätí. Takto pred niečo vyše mesiacom sme sa celkom početná skupinka stretli na tradičnom mieste a to pri Krpáčove- hotel Polianka. Tak, ako aj pominulé roky trval zraz 3 dni (piatok, sobotu a nedelu), pričom hlavným dňom bola sobota.
Organizátori boli na všetko pripravení a už od rána mohli prichádzať bleskom trafení fanúšikovia. Program bol vymyslený na celý deň, takže nuda nebola. Aj tento rok sa pár skalných oplákov nedostavilo z rôznych príčin, no každopádne parkoviská boli plne obsadené. Po príhovore prezidenta Jerryla, ľudia nabrali smer ku predajným miestečkam, aby si kúpili vstupenku, tombolové lístky, prípadne predmety s vynoveným logom našej stránky.


Kecalo a zoznamovalo sa po celý čas, zjedol sa obed, obkukávali zaujímavé autá, no a potom prišla časť programu, ktorá bola tohto roku po prvý krát - Spanilá jazda.. Hoci sa jej nezúčastnili úplne všetci klubáci, aj tak sa vytvoril celkom dlhý vláčik áut, smerujúci na parkovisko pri tescu v Brezne a naspäť cez Lopej ku hotelu. Takto si ľudia popri ceste všímali vlajkami ozdobené ople a niektorí aj fandili a trúbili na pozdrav. Ani tento rok sa nevynechala tradičná jazda zručnosti a ostatné súťaže zamerané na šikovnosť členov Opelclubu. Večer sa vyhlásili výhercovia jednotlivých disciplín a taktiež výhercovia tomboly. V nej si tento rok drvivú vačšinu vysúťažil Kajo, lebo mal viac šťastia, ako ostatní a asi mal predsavzatie, že koľko valcov v autách, toľko cien v tombole.

Potom už nasledovala opekačka s klobáskami a pitím, na zahnanie smädu a hladu.. Čo sa dialo po tejto opekačke, to už vedia len samotní zúčastnení a to sa asi pred svetom ukryje. Na záver stačí dodať, že kto váhal, či prísť, alebo nie, ten spravil chybu a môže si ju na ďalší rok napraviť. Som rád, že tento klub neupadáva a dúfam, že nabudúce bude letný zraz oveľa lepší, ako tie predošlé.

Dovidenia v lete 2014 .....
 

Tu si môžete pozrieť fotky a videá z rôznych zdrojov. : http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=123&t=39933

 

Warning (2): Trying to access array offset on null [APP/views/themed/2015/pages/show.ctp, line 124]

Warning: Trying to access array offset on null in /data/5/2/52a1d110-84e0-4abc-bf28-7b380ca35791/opelclub.sk/web/app/views/themed/2015/pages/show.ctp on line 124

(default) 34 queries took 13 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `pages`16161
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `users`12121
4SHOW FULL COLUMNS FROM `partners`16161
5SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
6SHOW FULL COLUMNS FROM `memberinfos`41411
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ranks`220
8SHOW FULL COLUMNS FROM `paymentmethods`440
9SHOW FULL COLUMNS FROM `membercars`17170
10SHOW FULL COLUMNS FROM `fueltypes`440
11SHOW FULL COLUMNS FROM `transmissions`440
12SHOW FULL COLUMNS FROM `axles`440
13SHOW FULL COLUMNS FROM `vipcards`880
14SHOW FULL COLUMNS FROM `categories`10100
15SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments`770
16SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments_pages`330
17SHOW FULL COLUMNS FROM `menuitems`13131
18SHOW FULL COLUMNS FROM `menus`550
19SHOW FULL COLUMNS FROM `settings`550
20SELECT `Setting`.`title`, `Setting`.`content` FROM `settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 110
21SELECT `Page`.`id`, `Page`.`content`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`is_highlight` = 1 AND `Page`.`status` != 3 ORDER BY `Page`.`modified` desc 881
22SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (274, 257, 261, 258, 256, 198, 195, 197) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 000
23SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`title`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`lft`, `Menuitem`.`rght`, `Menuitem`.`status`, `Menuitem`.`emph`, `Menuitem`.`is_category_list`, `Menuitem`.`sort`, `Menuitem`.`created`, `Menuitem`.`modified`, `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`status`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modified` FROM `menuitems` AS `Menuitem` LEFT JOIN `menus` AS `Menu` ON (`Menuitem`.`menu_id` = `Menu`.`id`) WHERE `Menuitem`.`menu_id` = 2 AND `Menuitem`.`status` != 3 ORDER BY `Menuitem`.`sort` asc 881
24SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` != 3 AND `Category`.`show_in_menu` = 1 550
25SHOW FULL COLUMNS FROM `adpositions`991
26SHOW FULL COLUMNS FROM `advertisements`13131
27SELECT `Adposition`.`id`, `Adposition`.`title`, `Adposition`.`comment`, `Adposition`.`position_width`, `Adposition`.`position_height`, `Adposition`.`ad_width`, `Adposition`.`ad_height`, `Adposition`.`visible_ads_count`, `Adposition`.`status` FROM `adpositions` AS `Adposition` WHERE `Adposition`.`status` = 1 220
28SELECT `Advertisement`.`id`, `Advertisement`.`adposition_id`, `Advertisement`.`partner_id`, `Advertisement`.`valid_from`, `Advertisement`.`valid_to`, `Advertisement`.`saved_filename`, `Advertisement`.`alt`, `Advertisement`.`url`, `Advertisement`.`status`, `Advertisement`.`display_count`, `Advertisement`.`click_count`, `Advertisement`.`created`, `Advertisement`.`modified` FROM `advertisements` AS `Advertisement` WHERE `Advertisement`.`valid_from` <= '2024-07-17 16:09:26' AND `Advertisement`.`valid_to` >= '2024-07-17 16:09:26' AND `Advertisement`.`status` = 1 AND `Advertisement`.`adposition_id` IN (4, 5) ORDER BY RAND() ASC 001
29UPDATE `advertisements` AS `Advertisement` LEFT JOIN `adpositions` AS `Adposition` ON (`Advertisement`.`adposition_id` = `Adposition`.`id`) SET `Advertisement`.`display_count` = Advertisement.display_count + 1 WHERE `Advertisement`.`id` IS NULL00
30SELECT `Page`.`id`, `Page`.`category_id`, `Page`.`page_type`, `Page`.`layout_id`, `Page`.`title`, `Page`.`content`, `Page`.`status`, `Page`.`is_highlight`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`user_id`, `Page`.`vip_only`, `Page`.`created`, `Page`.`modified`, `Page`.`view_count`, `Page`.`old_author_id`, `User`.`id`, `User`.`user`, `User`.`password`, `User`.`pwd_old`, `User`.`status`, `User`.`name`, `User`.`nickname`, `User`.`email`, `User`.`admin`, `User`.`partner_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`id` = 195 AND `Page`.`status` = 1 LIMIT 1111
31SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` = 195 AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 000
32UPDATE `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) SET `Page`.`view_count` = Page.view_count + 1 WHERE `Page`.`id` = 19510
33SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 25 LIMIT 1110
34SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title` FROM `categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`lft` <= 49 AND `Category`.`rght` >= 50 ORDER BY `Category`.`lft` asc 110
(forum) 5 queries took 6 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `phpbb_posts`29292
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_bin';111
3SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';111
4SHOW FULL COLUMNS FROM `phpbb_topics`38381
5SHOW FULL COLUMNS FROM `phpbb_forums`50501