Macil - karta člena

Registračné číslo člena: 31
avatar
Funkcia: Člen správnej rady
Adresa:
Niečo o mne:
Povolanie:
E-mail:
Facebook:
Twitter:
YouTube:
ICQ:
Skype:
Telefón:

Moje auto

Model: Astra F-CC
Rok výroby: 1997
Motor: 1,8 16V
Výkon: 85 kW
Počet valcov: 4
Palivo: Benzín
Prevodovka: Manuálna
Poháňaná náprava: Predná
Spotreba: cca 8l/100km l/100 km
Hmotnosť: kg
Maximálna rýchlosť: 200km/h km/h
Zrýchlenie (0 - 100 km/h): s
Úpravy a výbava:
car

Moje fotoalbumy


(default) 48 queries took 39 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `users`12121
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `partners`16161
4SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
5SHOW FULL COLUMNS FROM `memberinfos`41411
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ranks`222
7SHOW FULL COLUMNS FROM `paymentmethods`441
8SHOW FULL COLUMNS FROM `membercars`17171
9SHOW FULL COLUMNS FROM `fueltypes`441
10SHOW FULL COLUMNS FROM `transmissions`441
11SHOW FULL COLUMNS FROM `axles`441
12SHOW FULL COLUMNS FROM `vipcards`881
13SHOW FULL COLUMNS FROM `menuitems`13131
14SHOW FULL COLUMNS FROM `menus`551
15SHOW FULL COLUMNS FROM `categories`10101
16SHOW FULL COLUMNS FROM `settings`551
17SELECT `Setting`.`title`, `Setting`.`content` FROM `settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 110
18SHOW FULL COLUMNS FROM `pages`16161
19SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments`771
20SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments_pages`331
21SELECT `Page`.`id`, `Page`.`content`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`is_highlight` = 1 AND `Page`.`status` != 3 ORDER BY `Page`.`modified` desc 882
22SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (274, 257, 261, 258, 256, 198, 195, 197) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 000
23SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`title`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`lft`, `Menuitem`.`rght`, `Menuitem`.`status`, `Menuitem`.`emph`, `Menuitem`.`is_category_list`, `Menuitem`.`sort`, `Menuitem`.`created`, `Menuitem`.`modified`, `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`status`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modified` FROM `menuitems` AS `Menuitem` LEFT JOIN `menus` AS `Menu` ON (`Menuitem`.`menu_id` = `Menu`.`id`) WHERE `Menuitem`.`menu_id` = 2 AND `Menuitem`.`status` != 3 ORDER BY `Menuitem`.`sort` asc 881
24SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` != 3 AND `Category`.`show_in_menu` = 1 551
25SHOW FULL COLUMNS FROM `adpositions`991
26SHOW FULL COLUMNS FROM `advertisements`13131
27SELECT `Adposition`.`id`, `Adposition`.`title`, `Adposition`.`comment`, `Adposition`.`position_width`, `Adposition`.`position_height`, `Adposition`.`ad_width`, `Adposition`.`ad_height`, `Adposition`.`visible_ads_count`, `Adposition`.`status` FROM `adpositions` AS `Adposition` WHERE `Adposition`.`status` = 1 221
28SELECT `Advertisement`.`id`, `Advertisement`.`adposition_id`, `Advertisement`.`partner_id`, `Advertisement`.`valid_from`, `Advertisement`.`valid_to`, `Advertisement`.`saved_filename`, `Advertisement`.`alt`, `Advertisement`.`url`, `Advertisement`.`status`, `Advertisement`.`display_count`, `Advertisement`.`click_count`, `Advertisement`.`created`, `Advertisement`.`modified` FROM `advertisements` AS `Advertisement` WHERE `Advertisement`.`valid_from` <= '2024-07-17 16:12:49' AND `Advertisement`.`valid_to` >= '2024-07-17 16:12:49' AND `Advertisement`.`status` = 1 AND `Advertisement`.`adposition_id` IN (4, 5) ORDER BY RAND() ASC 001
29UPDATE `advertisements` AS `Advertisement` LEFT JOIN `adpositions` AS `Adposition` ON (`Advertisement`.`adposition_id` = `Adposition`.`id`) SET `Advertisement`.`display_count` = Advertisement.display_count + 1 WHERE `Advertisement`.`id` IS NULL00
30SELECT `Memberinfo`.`id`, `Memberinfo`.`ocskid`, `Memberinfo`.`user_id`, `Memberinfo`.`street`, `Memberinfo`.`city`, `Memberinfo`.`zip`, `Memberinfo`.`phone`, `Memberinfo`.`payment_month`, `Memberinfo`.`last_payment_date`, `Memberinfo`.`membership_valid_until`, `Memberinfo`.`icq`, `Memberinfo`.`skype`, `Memberinfo`.`facebook`, `Memberinfo`.`twitter`, `Memberinfo`.`youtube`, `Memberinfo`.`aboutme`, `Memberinfo`.`occupation`, `Memberinfo`.`public_street`, `Memberinfo`.`public_city`, `Memberinfo`.`public_zip`, `Memberinfo`.`public_phone`, `Memberinfo`.`public_icq`, `Memberinfo`.`public_skype`, `Memberinfo`.`public_facebook`, `Memberinfo`.`public_twitter`, `Memberinfo`.`public_youtube`, `Memberinfo`.`public_aboutme`, `Memberinfo`.`public_occupation`, `Memberinfo`.`public_email`, `Memberinfo`.`avatar_filename`, `Memberinfo`.`car_image_filename`, `Memberinfo`.`car_name`, `Memberinfo`.`note`, `Memberinfo`.`recommended_by`, `Memberinfo`.`paymentmethod_id`, `Memberinfo`.`rank_id`, `Memberinfo`.`status`, `Memberinfo`.`ztp`, `Memberinfo`.`registered`, `Memberinfo`.`created`, `Memberinfo`.`modified`, `User`.`id`, `User`.`user`, `User`.`password`, `User`.`pwd_old`, `User`.`status`, `User`.`name`, `User`.`nickname`, `User`.`email`, `User`.`admin`, `User`.`partner_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Rank`.`id`, `Rank`.`title`, `Paymentmethod`.`id`, `Paymentmethod`.`title`, `Paymentmethod`.`created`, `Paymentmethod`.`modified` FROM `memberinfos` AS `Memberinfo` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Memberinfo`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `ranks` AS `Rank` ON (`Memberinfo`.`rank_id` = `Rank`.`id`) LEFT JOIN `paymentmethods` AS `Paymentmethod` ON (`Memberinfo`.`paymentmethod_id` = `Paymentmethod`.`id`) WHERE `Memberinfo`.`id` = 1138 LIMIT 1111
31SELECT `User`.`id`, `User`.`user`, `User`.`password`, `User`.`pwd_old`, `User`.`status`, `User`.`name`, `User`.`nickname`, `User`.`email`, `User`.`admin`, `User`.`partner_id`, `User`.`created`, `User`.`modified` FROM `users` AS `User` WHERE `User`.`id` = 1678 110
32SELECT `Rank`.`id`, `Rank`.`title` FROM `ranks` AS `Rank` WHERE `Rank`.`id` = 5 111
33SELECT `Paymentmethod`.`id`, `Paymentmethod`.`title`, `Paymentmethod`.`created`, `Paymentmethod`.`modified` FROM `paymentmethods` AS `Paymentmethod` WHERE `Paymentmethod`.`id` = 2 110
34SELECT `Membercar`.`id`, `Membercar`.`memberinfo_id`, `Membercar`.`title`, `Membercar`.`manufactured_year`, `Membercar`.`engine`, `Membercar`.`power`, `Membercar`.`fueltype_id`, `Membercar`.`cylinder_count`, `Membercar`.`transmission_id`, `Membercar`.`axle_id`, `Membercar`.`consumption`, `Membercar`.`weight`, `Membercar`.`top_speed`, `Membercar`.`acceleration`, `Membercar`.`equipment`, `Membercar`.`created`, `Membercar`.`modified` FROM `membercars` AS `Membercar` WHERE `Membercar`.`memberinfo_id` = (1138) 111
35SELECT `Fueltype`.`id`, `Fueltype`.`title`, `Fueltype`.`created`, `Fueltype`.`modified` FROM `fueltypes` AS `Fueltype` WHERE `Fueltype`.`id` = 1 110
36SELECT `Transmission`.`id`, `Transmission`.`title`, `Transmission`.`created`, `Transmission`.`modified` FROM `transmissions` AS `Transmission` WHERE `Transmission`.`id` = 1 110
37SELECT `Axle`.`id`, `Axle`.`title`, `Axle`.`created`, `Axle`.`modified` FROM `axles` AS `Axle` WHERE `Axle`.`id` = 1 110
38SELECT `Vipcard`.`id`, `Vipcard`.`memberinfo_id`, `Vipcard`.`cardno`, `Vipcard`.`cvv`, `Vipcard`.`expiry`, `Vipcard`.`blocked`, `Vipcard`.`created`, `Vipcard`.`modified` FROM `vipcards` AS `Vipcard` WHERE `Vipcard`.`memberinfo_id` = (1138) 551
39SELECT `Memberinfo`.`id`, `Memberinfo`.`ocskid`, `Memberinfo`.`user_id`, `Memberinfo`.`street`, `Memberinfo`.`city`, `Memberinfo`.`zip`, `Memberinfo`.`phone`, `Memberinfo`.`payment_month`, `Memberinfo`.`last_payment_date`, `Memberinfo`.`membership_valid_until`, `Memberinfo`.`icq`, `Memberinfo`.`skype`, `Memberinfo`.`facebook`, `Memberinfo`.`twitter`, `Memberinfo`.`youtube`, `Memberinfo`.`aboutme`, `Memberinfo`.`occupation`, `Memberinfo`.`public_street`, `Memberinfo`.`public_city`, `Memberinfo`.`public_zip`, `Memberinfo`.`public_phone`, `Memberinfo`.`public_icq`, `Memberinfo`.`public_skype`, `Memberinfo`.`public_facebook`, `Memberinfo`.`public_twitter`, `Memberinfo`.`public_youtube`, `Memberinfo`.`public_aboutme`, `Memberinfo`.`public_occupation`, `Memberinfo`.`public_email`, `Memberinfo`.`avatar_filename`, `Memberinfo`.`car_image_filename`, `Memberinfo`.`car_name`, `Memberinfo`.`note`, `Memberinfo`.`recommended_by`, `Memberinfo`.`paymentmethod_id`, `Memberinfo`.`rank_id`, `Memberinfo`.`status`, `Memberinfo`.`ztp`, `Memberinfo`.`registered`, `Memberinfo`.`created`, `Memberinfo`.`modified` FROM `memberinfos` AS `Memberinfo` WHERE `Memberinfo`.`id` = 1138 111
40SELECT `Memberinfo`.`id`, `Memberinfo`.`ocskid`, `Memberinfo`.`user_id`, `Memberinfo`.`street`, `Memberinfo`.`city`, `Memberinfo`.`zip`, `Memberinfo`.`phone`, `Memberinfo`.`payment_month`, `Memberinfo`.`last_payment_date`, `Memberinfo`.`membership_valid_until`, `Memberinfo`.`icq`, `Memberinfo`.`skype`, `Memberinfo`.`facebook`, `Memberinfo`.`twitter`, `Memberinfo`.`youtube`, `Memberinfo`.`aboutme`, `Memberinfo`.`occupation`, `Memberinfo`.`public_street`, `Memberinfo`.`public_city`, `Memberinfo`.`public_zip`, `Memberinfo`.`public_phone`, `Memberinfo`.`public_icq`, `Memberinfo`.`public_skype`, `Memberinfo`.`public_facebook`, `Memberinfo`.`public_twitter`, `Memberinfo`.`public_youtube`, `Memberinfo`.`public_aboutme`, `Memberinfo`.`public_occupation`, `Memberinfo`.`public_email`, `Memberinfo`.`avatar_filename`, `Memberinfo`.`car_image_filename`, `Memberinfo`.`car_name`, `Memberinfo`.`note`, `Memberinfo`.`recommended_by`, `Memberinfo`.`paymentmethod_id`, `Memberinfo`.`rank_id`, `Memberinfo`.`status`, `Memberinfo`.`ztp`, `Memberinfo`.`registered`, `Memberinfo`.`created`, `Memberinfo`.`modified` FROM `memberinfos` AS `Memberinfo` WHERE `Memberinfo`.`id` = 1138 110
41SELECT `Memberinfo`.`id`, `Memberinfo`.`ocskid`, `Memberinfo`.`user_id`, `Memberinfo`.`street`, `Memberinfo`.`city`, `Memberinfo`.`zip`, `Memberinfo`.`phone`, `Memberinfo`.`payment_month`, `Memberinfo`.`last_payment_date`, `Memberinfo`.`membership_valid_until`, `Memberinfo`.`icq`, `Memberinfo`.`skype`, `Memberinfo`.`facebook`, `Memberinfo`.`twitter`, `Memberinfo`.`youtube`, `Memberinfo`.`aboutme`, `Memberinfo`.`occupation`, `Memberinfo`.`public_street`, `Memberinfo`.`public_city`, `Memberinfo`.`public_zip`, `Memberinfo`.`public_phone`, `Memberinfo`.`public_icq`, `Memberinfo`.`public_skype`, `Memberinfo`.`public_facebook`, `Memberinfo`.`public_twitter`, `Memberinfo`.`public_youtube`, `Memberinfo`.`public_aboutme`, `Memberinfo`.`public_occupation`, `Memberinfo`.`public_email`, `Memberinfo`.`avatar_filename`, `Memberinfo`.`car_image_filename`, `Memberinfo`.`car_name`, `Memberinfo`.`note`, `Memberinfo`.`recommended_by`, `Memberinfo`.`paymentmethod_id`, `Memberinfo`.`rank_id`, `Memberinfo`.`status`, `Memberinfo`.`ztp`, `Memberinfo`.`registered`, `Memberinfo`.`created`, `Memberinfo`.`modified` FROM `memberinfos` AS `Memberinfo` WHERE `Memberinfo`.`id` = 1138 110
42SELECT `Memberinfo`.`id`, `Memberinfo`.`ocskid`, `Memberinfo`.`user_id`, `Memberinfo`.`street`, `Memberinfo`.`city`, `Memberinfo`.`zip`, `Memberinfo`.`phone`, `Memberinfo`.`payment_month`, `Memberinfo`.`last_payment_date`, `Memberinfo`.`membership_valid_until`, `Memberinfo`.`icq`, `Memberinfo`.`skype`, `Memberinfo`.`facebook`, `Memberinfo`.`twitter`, `Memberinfo`.`youtube`, `Memberinfo`.`aboutme`, `Memberinfo`.`occupation`, `Memberinfo`.`public_street`, `Memberinfo`.`public_city`, `Memberinfo`.`public_zip`, `Memberinfo`.`public_phone`, `Memberinfo`.`public_icq`, `Memberinfo`.`public_skype`, `Memberinfo`.`public_facebook`, `Memberinfo`.`public_twitter`, `Memberinfo`.`public_youtube`, `Memberinfo`.`public_aboutme`, `Memberinfo`.`public_occupation`, `Memberinfo`.`public_email`, `Memberinfo`.`avatar_filename`, `Memberinfo`.`car_image_filename`, `Memberinfo`.`car_name`, `Memberinfo`.`note`, `Memberinfo`.`recommended_by`, `Memberinfo`.`paymentmethod_id`, `Memberinfo`.`rank_id`, `Memberinfo`.`status`, `Memberinfo`.`ztp`, `Memberinfo`.`registered`, `Memberinfo`.`created`, `Memberinfo`.`modified` FROM `memberinfos` AS `Memberinfo` WHERE `Memberinfo`.`id` = 1138 110
43SELECT `Memberinfo`.`id`, `Memberinfo`.`ocskid`, `Memberinfo`.`user_id`, `Memberinfo`.`street`, `Memberinfo`.`city`, `Memberinfo`.`zip`, `Memberinfo`.`phone`, `Memberinfo`.`payment_month`, `Memberinfo`.`last_payment_date`, `Memberinfo`.`membership_valid_until`, `Memberinfo`.`icq`, `Memberinfo`.`skype`, `Memberinfo`.`facebook`, `Memberinfo`.`twitter`, `Memberinfo`.`youtube`, `Memberinfo`.`aboutme`, `Memberinfo`.`occupation`, `Memberinfo`.`public_street`, `Memberinfo`.`public_city`, `Memberinfo`.`public_zip`, `Memberinfo`.`public_phone`, `Memberinfo`.`public_icq`, `Memberinfo`.`public_skype`, `Memberinfo`.`public_facebook`, `Memberinfo`.`public_twitter`, `Memberinfo`.`public_youtube`, `Memberinfo`.`public_aboutme`, `Memberinfo`.`public_occupation`, `Memberinfo`.`public_email`, `Memberinfo`.`avatar_filename`, `Memberinfo`.`car_image_filename`, `Memberinfo`.`car_name`, `Memberinfo`.`note`, `Memberinfo`.`recommended_by`, `Memberinfo`.`paymentmethod_id`, `Memberinfo`.`rank_id`, `Memberinfo`.`status`, `Memberinfo`.`ztp`, `Memberinfo`.`registered`, `Memberinfo`.`created`, `Memberinfo`.`modified` FROM `memberinfos` AS `Memberinfo` WHERE `Memberinfo`.`id` = 1138 110
44SHOW FULL COLUMNS FROM `galleries`661
45SHOW FULL COLUMNS FROM `pictures`10102
46SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`user_id`, `Gallery`.`status`, `Gallery`.`title`, `Gallery`.`created`, `Gallery`.`modified`, `User`.`id`, `User`.`user`, `User`.`password`, `User`.`pwd_old`, `User`.`status`, `User`.`name`, `User`.`nickname`, `User`.`email`, `User`.`admin`, `User`.`partner_id`, `User`.`created`, `User`.`modified` FROM `galleries` AS `Gallery` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Gallery`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Gallery`.`user_id` = 1678 AND `Gallery`.`status` = 1 221
47SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`status` = 1 AND `Picture`.`gallery_id` = (10) LIMIT 5551
48SELECT `Picture`.`id`, `Picture`.`gallery_id`, `Picture`.`title`, `Picture`.`comment`, `Picture`.`original_filename`, `Picture`.`saved_filename`, `Picture`.`filesize`, `Picture`.`status`, `Picture`.`created`, `Picture`.`modified` FROM `pictures` AS `Picture` WHERE `Picture`.`status` = 1 AND `Picture`.`gallery_id` = (40) LIMIT 5551
(profil) 3 queries took 3 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `users`22221
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `cars`14141