BEMI Autodiely

BEMI AUTO s.r.o.
Krajinská 19
821 06 Bratislava

www.bemiauto.sk
email : bemiauto@bemiauto.sk
tel : 00421 48 376 808
mobil : 0911 090 400

TEO racing s.r.o vám v spolupráci s bratislavským predajcom náhradných dielov BEMI auto s.r.o. prináša výhodu akú nenájdete nikde

- Pre každého platiaceho VIP člena zľava 40% na všetok tovar!

Kontaktné údaje k objednávkam:

BEMI AUTO s.r.o.
Krajinská 19
821 06 Bratislava

www.bemiauto.sk
email : bemiauto@bemiauto.sk
tel : 00421 48 376 808
mobil : 0911 090 400

PROSÍM PRI NÁKUPE CEZ MAIL UVÁDZAJTE :
- značku a model auta, rok výroby, Kw, typ paliva, popr. kód motora a VIN
- vaše meno, adresu a telefón !!!!!!

Ponuka platí pre celé slovensko nakoľko BEMI AUTO s.r.o. každý deň posiela tovar kuriérskou službou

Túto výhodu máte vďaka našim korektným vzťahom s BEMI AUTO s.r.o., tak sa prosím správajte normálne


TEO


(default) 30 queries took 82 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `partners`16163
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';117
3SHOW FULL COLUMNS FROM `menuitems`13137
4SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';114
5SHOW FULL COLUMNS FROM `menus`555
6SHOW FULL COLUMNS FROM `categories`10105
7SHOW FULL COLUMNS FROM `settings`551
8SELECT `Setting`.`title`, `Setting`.`content` FROM `settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 115
9SHOW FULL COLUMNS FROM `pages`16162
10SHOW FULL COLUMNS FROM `users`12122
11SHOW FULL COLUMNS FROM `memberinfos`41411
12SHOW FULL COLUMNS FROM `ranks`224
13SHOW FULL COLUMNS FROM `paymentmethods`442
14SHOW FULL COLUMNS FROM `membercars`17172
15SHOW FULL COLUMNS FROM `fueltypes`442
16SHOW FULL COLUMNS FROM `transmissions`444
17SHOW FULL COLUMNS FROM `axles`441
18SHOW FULL COLUMNS FROM `vipcards`881
19SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments`772
20SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments_pages`332
21SELECT `Page`.`id`, `Page`.`content`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`is_highlight` = 1 AND `Page`.`status` != 3 ORDER BY `Page`.`modified` desc 882
22SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (274, 257, 261, 258, 256, 198, 195, 197) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 001
23SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`title`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`lft`, `Menuitem`.`rght`, `Menuitem`.`status`, `Menuitem`.`emph`, `Menuitem`.`is_category_list`, `Menuitem`.`sort`, `Menuitem`.`created`, `Menuitem`.`modified`, `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`status`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modified` FROM `menuitems` AS `Menuitem` LEFT JOIN `menus` AS `Menu` ON (`Menuitem`.`menu_id` = `Menu`.`id`) WHERE `Menuitem`.`menu_id` = 2 AND `Menuitem`.`status` != 3 ORDER BY `Menuitem`.`sort` asc 886
24SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` != 3 AND `Category`.`show_in_menu` = 1 551
25SHOW FULL COLUMNS FROM `adpositions`991
26SHOW FULL COLUMNS FROM `advertisements`13133
27SELECT `Adposition`.`id`, `Adposition`.`title`, `Adposition`.`comment`, `Adposition`.`position_width`, `Adposition`.`position_height`, `Adposition`.`ad_width`, `Adposition`.`ad_height`, `Adposition`.`visible_ads_count`, `Adposition`.`status` FROM `adpositions` AS `Adposition` WHERE `Adposition`.`status` = 1 222
28SELECT `Advertisement`.`id`, `Advertisement`.`adposition_id`, `Advertisement`.`partner_id`, `Advertisement`.`valid_from`, `Advertisement`.`valid_to`, `Advertisement`.`saved_filename`, `Advertisement`.`alt`, `Advertisement`.`url`, `Advertisement`.`status`, `Advertisement`.`display_count`, `Advertisement`.`click_count`, `Advertisement`.`created`, `Advertisement`.`modified` FROM `advertisements` AS `Advertisement` WHERE `Advertisement`.`valid_from` <= '2024-06-21 02:02:13' AND `Advertisement`.`valid_to` >= '2024-06-21 02:02:13' AND `Advertisement`.`status` = 1 AND `Advertisement`.`adposition_id` IN (4, 5) ORDER BY RAND() ASC 002
29UPDATE `advertisements` AS `Advertisement` LEFT JOIN `adpositions` AS `Adposition` ON (`Advertisement`.`adposition_id` = `Adposition`.`id`) SET `Advertisement`.`display_count` = Advertisement.display_count + 1 WHERE `Advertisement`.`id` IS NULL01
30SELECT `Partner`.`id`, `Partner`.`title`, `Partner`.`show_in_list`, `Partner`.`list_image`, `Partner`.`list_url`, `Partner`.`promo_page_content`, `Partner`.`promo_page_layout_id`, `Partner`.`left_col_content`, `Partner`.`street`, `Partner`.`city`, `Partner`.`zip`, `Partner`.`phone`, `Partner`.`email`, `Partner`.`status`, `Partner`.`created`, `Partner`.`modified` FROM `partners` AS `Partner` WHERE `Partner`.`id` = 18 AND `Partner`.`status` = 1 LIMIT 1111