OPEL aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
article

Modra-chata Breza 7.8.2004

>> späť

article

Opelzraz-Ostrihom HU

>> späť 1-72 73-132


article

Opelzraz-Ostrihom HU

>> späť 1-72 73-132

article

Nurburgring 2005

>> späťarticle

Administrácia

Uvedené odkazy su určené pre administrátorov stránky s pridelenými prístupovými právami.Administrácia METAFOXAdministrácia WEBMAILAdministrácia FÓRUMAdministrácia MEMBERS

article

Registrovaní členovia Opelclubu Slovensko


article

Registrovaní členovia Opelclubu Slovensko

101 Ondrej Lengvársky ( Ondrejko ) Spišská Nová Ves info 102 Miroslav Pálka ( Kiti ) Hlboká info 103 Matej Paciga ( Komo ) Komjatná info ...

article

Registrovaní členovia Opelclubu Slovensko

81 Mariana Petrenková ( Mariana ) Východná info 82 Radovan Cenký ( Rado ) Košice info 83 František Bokroš ( František ) Levice info ...


article

Opelclub Shop

Opelclub Shop je momentálne v príprave...

article

Časopis Opelscéna SK & CZ

Vážení priatelia Možno si niektorí z Vás všimli, že v našich susedných krajinách fungujú časopisy podobného zamerania úplne bežne. Preto sme sa rozhodli, že nebudeme zaostávať, a v tejto chvíli už pracujeme...


article

Kalendár zrazov... Najbližsie akcie... Opelclub Slovensko zraz Chatovica 2007 20.-22.júl 2007

article

Stránky venované Oplom semafor Opelclub Česká Republika hot oneway Tigra Team Slovensko hot oneway Opelclubrenbau - Česká Republika hot oneway Opelmagazín - Česká Republika hot ...


article

Virtual Tuning - Súťaž !!!

Pravidlá súťaže Súťaže sa môže zúčastniť každý člen aj nečlen Opelclubu SlovenskoSúťažný projekt môže byť jedine značky OpelTechnika úpravy (ručná kresba, digitalizácia, atď...) nie je špecifikovaná ani kategorizovanáVíťazom sa stáva...

article

Wallpapers

>> späť


article

Zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Občianske združenie Opelclub.sk rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú jej webovú stránku. Zhromažďujeme iba tie osobné identifikovateľné údaje, (ako napr. meno, adresa alebo e-mail), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete....

article

Podmienky použitia

Váš prístup na stránku a jej využitie podliehajú nasledovným podmienkam a všetkým relevantným zákonom. Tým, že ste túto stránku vyhľadali a prezeráte ju, tieto podmienky prijímate bez výhrady.Informácie na tejto stránke si môžete...


article

Výhody členstva v Opelclub Slovensko

Vystavenie členského preukazuVlastník bude mať možnosť využívať zľavy vo vybraných firmách s autosúčiastkami, tuningovými doplnkami, servisnými prácami, atď. Na rozširovaní možnej spolupráce s firmami a servismi stále pracujeme.Klubové...

article

Registrácia člena do Opelclubu Slovensko

Opelclub Slovensko Vám ponúka 2 možnosti registrácie:Členstvo "Užívateľ"Podmienky:vyplnenie registrácieVýhody:zobrazenie skráteného profilu v sekcii členovia2 fotografie (avatar zobrazený v zozname členov + 1 fotografia v plnom...article

2003 Opel Insignia

>> späť

article

2003 Opel GTC

>> späťarticle

2001 Opel Frogster

>> späť

article

2001 Opel Filo

>> späť

article

1992 Opel Twin

>> späť

article

1991 Opel Chronos

>> späť


article

1983 Opel Junior

>> späť

article

1981 Opel Tech1

>> späť


article

1975 Opel GT-2

>> späť

article

1974 Opel OSV 40

>> späť

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

(default) 32 queries took 37 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `pages`16162
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `users`12122
4SHOW FULL COLUMNS FROM `partners`16161
5SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
6SHOW FULL COLUMNS FROM `memberinfos`41411
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ranks`225
8SHOW FULL COLUMNS FROM `paymentmethods`441
9SHOW FULL COLUMNS FROM `membercars`17171
10SHOW FULL COLUMNS FROM `fueltypes`441
11SHOW FULL COLUMNS FROM `transmissions`441
12SHOW FULL COLUMNS FROM `axles`441
13SHOW FULL COLUMNS FROM `vipcards`881
14SHOW FULL COLUMNS FROM `categories`10101
15SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments`771
16SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments_pages`331
17SHOW FULL COLUMNS FROM `menuitems`13133
18SHOW FULL COLUMNS FROM `menus`551
19SHOW FULL COLUMNS FROM `settings`551
20SELECT `Setting`.`title`, `Setting`.`content` FROM `settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 110
21SELECT `Page`.`id`, `Page`.`content`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`is_highlight` = 1 AND `Page`.`status` != 3 ORDER BY `Page`.`modified` desc 881
22SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (274, 257, 261, 258, 256, 198, 195, 197) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 000
23SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`title`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`lft`, `Menuitem`.`rght`, `Menuitem`.`status`, `Menuitem`.`emph`, `Menuitem`.`is_category_list`, `Menuitem`.`sort`, `Menuitem`.`created`, `Menuitem`.`modified`, `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`status`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modified` FROM `menuitems` AS `Menuitem` LEFT JOIN `menus` AS `Menu` ON (`Menuitem`.`menu_id` = `Menu`.`id`) WHERE `Menuitem`.`menu_id` = 2 AND `Menuitem`.`status` != 3 ORDER BY `Menuitem`.`sort` asc 881
24SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` != 3 AND `Category`.`show_in_menu` = 1 550
25SHOW FULL COLUMNS FROM `adpositions`991
26SHOW FULL COLUMNS FROM `advertisements`13132
27SELECT `Adposition`.`id`, `Adposition`.`title`, `Adposition`.`comment`, `Adposition`.`position_width`, `Adposition`.`position_height`, `Adposition`.`ad_width`, `Adposition`.`ad_height`, `Adposition`.`visible_ads_count`, `Adposition`.`status` FROM `adpositions` AS `Adposition` WHERE `Adposition`.`status` = 1 221
28SELECT `Advertisement`.`id`, `Advertisement`.`adposition_id`, `Advertisement`.`partner_id`, `Advertisement`.`valid_from`, `Advertisement`.`valid_to`, `Advertisement`.`saved_filename`, `Advertisement`.`alt`, `Advertisement`.`url`, `Advertisement`.`status`, `Advertisement`.`display_count`, `Advertisement`.`click_count`, `Advertisement`.`created`, `Advertisement`.`modified` FROM `advertisements` AS `Advertisement` WHERE `Advertisement`.`valid_from` <= '2024-07-17 15:26:47' AND `Advertisement`.`valid_to` >= '2024-07-17 15:26:47' AND `Advertisement`.`status` = 1 AND `Advertisement`.`adposition_id` IN (4, 5) ORDER BY RAND() ASC 001
29UPDATE `advertisements` AS `Advertisement` LEFT JOIN `adpositions` AS `Adposition` ON (`Advertisement`.`adposition_id` = `Adposition`.`id`) SET `Advertisement`.`display_count` = Advertisement.display_count + 1 WHERE `Advertisement`.`id` IS NULL00
30SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`status` = 1 AND `Page`.`page_type` = 2 111
31SELECT `Page`.`id`, `Page`.`category_id`, `Page`.`page_type`, `Page`.`layout_id`, `Page`.`title`, `Page`.`content`, `Page`.`status`, `Page`.`is_highlight`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`user_id`, `Page`.`vip_only`, `Page`.`created`, `Page`.`modified`, `Page`.`view_count`, `Page`.`old_author_id`, `User`.`id`, `User`.`user`, `User`.`password`, `User`.`pwd_old`, `User`.`status`, `User`.`name`, `User`.`nickname`, `User`.`email`, `User`.`admin`, `User`.`partner_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`status` = 1 AND `Page`.`page_type` = 2 ORDER BY `Page`.`modified` desc LIMIT 160, 4040402
32SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (107, 96, 97, 93, 92, 6, 45, 46, 59, 67, 70, 79, 80, 81, 90, 98, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 000
(forum) 5 queries took 5 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `phpbb_posts`29291
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_bin';111
3SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';111
4SHOW FULL COLUMNS FROM `phpbb_topics`38381
5SHOW FULL COLUMNS FROM `phpbb_forums`50501