Expresná kontrola MulTec IEFI-4T

(systém mono vstrekovania (trysky) na OPEL Kadett, Vectra, Askona.....)
Ak Vaše auto úplne povedalo dosť a nechce vám naštartovať,a upadáte do zúfalstva…. Systém sa dá ľahko preveriť rýchlim a prostým spôsobom.
  1. Dáte dolu kryt z rozdeľovača zapaľovania
  2. Na VN prívod z cievky zavesíte sviečku a ukostríte jej kovový obal na kostru auta
  3. Cez kontrolný indikátor, (1W žiarovka:jeden koniec pripojiť na kostru alebo plus AKB), pri zapnutom zapaľovaní dotkneme sa vývodu usmerňovača prúdu R (zelený drôt). Musíme uvidieť iskru na sviečke ( tým skontrolujeme usmerňovač prúdu), pri zapnutí zapaľovania počuť kliknutie relé pre vstrekovanie, ( tým preveríme ECU i samotné trysky),ďalej počuť zapnutie benzínového čerpadla (tým zkontrolujeme relé a jeho silové obvody) súčasne....
Ak vaše aute stojí na systéme zapaľovania s inštalovaným Halovým snímačom , tak to úplne stačí na previerku zapaľovania. Odpojte konektor snímača, spojte stredný vodič ( signál) na kostru pri zapnutom zapaľovaní. Z toho ľahko urobíme správne závery ...