Kontakt

Všeobecná adresa

info@opelclub.sk

Kým nám napíšete...
Adresa info@opelclub.sk je primárne určená na komunikáciu s vedením ohľadom fungovania klubu ako takého, pre potenciálnych a existujúcich partnerov klubu alebo zasielanie akýchkoľvek podnetov týkajúcich sa fungovania klubu. Táto všeobecná adresa nie je určená na riešenie technických problémov s Vašim vozidlom. Pokiaľ máte s Vaším vozidlom technický alebo iný problém, smerujte prosím Vaše otázky priamo na Opelclub Fórum.

Poštová adresa

OPELCLUB Slovensko
Holešovská 28
951 93 Topoľčianky

IČO

37 964 364

DIČ

20 22 57 19 91

Bankové spojenie

SK96 7500 0000 0040 0849 9844

Prezident Opelclubu Slovensko

Richard Mészároš           0948 249 459

 

Viceprezident Opelclubu Slovensko

Peter Thaller                    0910 319 570

 

Správna rada

Predseda správnej rady

Richard Mészároš                      0948 249 459

Podpredseda správnej rady

Peter Thaller                               0910 319 570

Členovia správnej rady

Patrik Blaži 0910 566 545
Jakub Szegény  0915 117 245
Ján Iždinský 0918 475 974

Dozorná rada

Predseda dozornej rady

 Jaroslav Lauko                          0949 202 326

Členovia dozornej rady

Vladimír Slanina 0907 794 530
Pavol Schwarzbacher 0915 850 900