Kontakt

Všeobecná adresa

info@opelclub.sk

Kým nám napíšete...
Adresa info@opelclub.sk je primárne určená na komunikáciu s vedením ohľadom fungovania klubu ako takého, pre potenciálnych a existujúcich partnerov klubu alebo zasielanie akýchkoľvek podnetov týkajúcich sa fungovania klubu. Táto všeobecná adresa nie je určená na riešenie technických problémov s Vašim vozidlom. Pokiaľ máte s Vaším vozidlom technický alebo iný problém, smerujte prosím Vaše otázky priamo na Opelclub Fórum.

Poštová adresa

OPELCLUB Slovensko
Holešovská 28
951 93 Topoľčianky

IČO

37 964 364

DIČ

20 22 57 19 91

Bankové spojenie

SK75 8360 5207 0042 0065 7929

Prezident Opelclubu Slovensko

Richard Mészároš           0940 544 396

Správna rada

Predseda správnej rady

František Bokroš                       0907 616 313

Podpredseda správnej rady

Pavol Schwarzbacher               0915 850 900

Členovia správnej rady

Peter Thaller 0910 319 570
Branislav Rudinský 0911 282 079
Vladimír Dulovič 0915 914 006

Dozorná rada

Predseda dozornej rady

 Jaroslav Lauko                          0949 202 326

Členovia dozornej rady

Vladimír Slanina 0907 794 530
Tomáš Záuška 0903 606 992