Súťaže

Vážení Opelclubáci.

S novou stránkou pribudlo niekoľko noviniek. Jednou z nich sú aj súťaže.

 

SÚŤAŽ 1 - "Rozširuj Opelclub"

 

Súťaž prebieha v dvojmesačných súťažných kolách. Cieľom je v čase konania súťažného kola odporučiť registráciu a členstvo v Opelclube čo najviac majiteľom a priaznivcom značky OPEL. Títo následne pri registrácii uvedú meno toho, kto im členstvo odporučil.

Táto súťaž bude mať názov " Rozširuj Opelclub" a jej cieľom je samozrejme zvýšiť počet VIP členov v klube.

Od každého nového člena za dané obdobie, bude mať odporučiteľ (tiež VIP člen s planým členským) bod a ten s najvyšším počtom bodov za obdobie 2 mesiacov, vyhráva automaticky.

Výhercovia súťaže a ďalšie informácie o súťaži

 

Pre reklamných partnerov

Chcete usporiadať súťaž, napríklad o ďalšie zľavy, Vaše produkty alebo reklamné predmety? Kontaktujte nás na reklama@opelclub.sk pre dohodnutie podmienok a podrobností súťaže.