Opravujeme dispej palubného počítača na automobiloch Vectra B a Omega B

Často sa stretávame s chybou displeja palubného počítača na autách Vectra B a OmegaBB, prejavujúcimi sa vBnekompletnom vysvietení segmentov indikátora, ktoré sú na báze tekutých kryštálov. Je to spôsobené žiarovkami, ktoré slúžia na podsvietenie tohoto displeja. Túto poruchu môžeme oddialiť ubraním svitu žiaroviek na regulátore podsvietenia palubovky, alebo inteligentnejšie, /tak jako som to urobil ja/, podsvietením displeja, led diódami. Bude článok aj o tejto variante aj s príslušným komentárom a fotografiami. Ak si netrúfate, dá sa so mnou dohodnúť, urobím to. Prípadný záujem, nechajte odkaz na .
Tak, teraz bližšie popíšem systém opravy, ktorú použil Scorpion. Dajte dolu vrchný plastový kryt a uvidíte, že samotný displej je z doskou plošných spojov spojený plochým, páskovým vodičom.Systém dotyku je riešený nanesením silikónoveho tmelu na na plastový subpanel a prišróbovaním spošného spoja k tomuto panelu.
Dráhy alebo cestičky,tohoto páskového vodiča sú vyplnené, alebo vyrobené s pomocou napareného grafitu.
Obyčajne príčinou poruchy alebo odlepenia slučky je zlý kontakt, alebo v rozdrobení samotných dráh páskového vodiča z dôvodu prehriatia od podsvietenia. Na internete môžete nájsť veľa spôsobov obnovy dráh a kontaktov podobných páskových vodičov. Všetky ale potrebujú božskú usilovosťa trpezlivosť. Ja som použil nasledujúci ...Vyberieme a rozoberieme displej. Odpojíme {odletujeme} tri plechové pružinové kontakty.Tieto slúžia na nastavenie hodín.Snímeme páskový vodič, odmastíme liehom kontaktné plochy na displeji aj na plošnej doske. Očistíme od laku tenký medenný drôtik {hodí sa drôt s hrúbkou 0.08 - 0.15 mm} Namočíme ho do vodivého lepu {môžeme ho kúpiť už pripravený, alebo si ho pripravíme samostatne}a prikladáme ho ku kovovému vývodu na sklenenom displeji, dávame pri tom pozor, aby nám lepidlo nezatieklo na susedné kontaktné plochy. Drôt môžeme fixovať vedľa s upevneným displejom napr. plastelínou. Zopakujeme túto procedúru na každom kontakte, orientujúc sa podľa poradia páskového vodiča. Po uschnutí lepidla, miesta pripojenia drôtu ku sklu treba natrieť epoxidovým lepidlom na spevnenie.K plochám na páskovom vodiči, ako aj na plošnom spoji, potom starostlivo zospájkujeme dokopy. Zoberieme palubný počítač a v opačnom poradí ho namontujeme do palubnej dosky. Ťažké? ... nooo máte pravdu :). Nie je to prechádzka ružovým sadom. Kúpa nového sa rovná samovražde :)Veľa zdaru!