Výmena snímača vačkového hriadeľa

Na motoroch sústavy Ecotec vyradenie z prevádzky snímača stavu vačkového hriadeľa nie je ojedinelý prípad. Prejavuje sa to ochabnutím motora, neschopnosťou vytočiť motor vyššie ako 4000 ot/min a svietiacou kontrolkou Check Engine.Previerka skenerom (v tomto prípade Opel Omega-B) ukázal chybu P0340 {Camshaft sensor General malfunction}. Taktiež to môžeme určiť bez skenera, porovnavaním flash codes jednoduchým vyblikaním kontrólky Check Engine v režime servisu na diagnostickom konektore.Konkrétne na Omege B ,spojením pinov 5 a 6. Ďalší postup ako pri ostatných modeloch.
  1. Otáčaním napínacej kladky pomocou kľúča, dáme dolu remeň alternátora.
  2. Odpojíme konektor snímača
    Samotný snímač je transformátorového typu. Jeho odpor vynutia môžeme preveriť multimetrom a presvedčiť sa či nie je prerušený.
  3. snímeme ochranný kryt a odskrutkujeme skrutku ,ktorou je pripevnený snímač.
  4. Samotný vinník všetkého…
  5. Pri montovaní nového snímača nezabudnite natrieť skrutku upevnenia snímača vačkového hriadeľa špeciálnym utesňovacím tmelom na zaistenie skrutky v závitových spojoch.
  6. Všetko poskladáme v opačnom poradí…