Vstrekovací ventil - Opel Kadett

 1. Tesnenie vyduchového filtra
 2. Vstrekovaví ventil / Y 32 /
 3. Držiak vstrekovacieho ventilu
 4. Horný O krúžok
 5. Spodný O krúžok
 6. Horná časť vstrekovacej skrine škrtiacej klapky
 7. Tesnenie hornej časti vstrekovacej skrine
 8. Sacie palivové hrdlo
 9. Tesnenie palivového sacieho hrdla
 10. Odtokové palivové hrdlo
 11. Membrána regulátoru tlaku paliva
 12. Pružina regulátoru
 13. Sedlo pružiny regulátoru
 14. Kryt regulátoru tlaku paliva
 15. Gumová vložka pripojovacieho vodiča
 16. Časť škrtiacej klapky
 17. Potenciometer škrtiacej klapky / P 34 /
 18. Náplňový krokový motor voľnobežných otáčok / M 33 /
 19. O krúžok náplňového motora
 20. Šteľovací šrób voľnobežných otáčok
 21. Pružina
 22. Bezpečnostná krytka
 23. Príruba podtlakových príbojok
 24. Tesnenie
 25. Tesnenie medzi vstrekovacou skriňou a sacím potrubím
Ventil