Software, diagnostika, utility, atď...

Pozor!!! Použitie všetkého tu umiesteného diagnostického softwaru len na vlastné nebezpečie!!!!! Predtím než čokoľvek použijete, pozorne si prečítajte všetky manuály, popr. sa poraďte s ďalšími ľudmi, nič nezkúšajte pokiaľ neviete presne čo vlastne robíte ! Nezabudnite, že GM Multec a Bosch Motronic používajú rôzne datové kanály (Multec - L-line, Motronic - K-line), aj keď konektor je rovnaký (ALDL). Pri stavbe adaptéra dávajte pozor - špatne vyrobený, môže zničiť riadiacu jednotku! Profesionálny komerčný software pre Opel-servisy v ruštine aj v angličtine nájdete tu:http://www.doc-scorpion.narod.ru/EPC - Electronic Partnumber Catalogue - oficiálny oplácky katalóg všetkých súčiastok, neustále sa obnovuje.TIS - oficiálna oplácka servisná príručka, tiež zoznamy potrebného náradia atďatď. Inak platí všetko ako pre EPC. EPC a TIS budú čoskoro dostupné pre platiacich členov v repositóriuV prílohách najdete zapojenie konektorov ECU vo formáte PDF (angl.)

M1.5 Overview M2.5 Overview