Nastavenie AFS - C20NE

Ak nám merač prietoku vzduchu AFS (systém Motronic C20NE) z akýchkoľvek príčin sa javí ako špatný, môžme to ešte skúsiť zachrániť a nebežať hneď kupovať nový. Skreslené údaje z tohoto snímača je možné novým dostavením regulačnej pružiny.Pomôcky - náradie:
  • Multimeter - (je lepšia použiť s LCD číslami).....
  • Otáčkomer - prúdový (tak isto s LCD číslami)
  • Tabuľka hodnôt- vypátrať ju ,sa rovná hladaniu ihly v kope sena,no je aj iný spôsob… :)
Samotný priebeh:Na zohriatom motore dosiahnuť požadované otáčky a porovnať v tabuľke k nim príslušno napätie na 2. kontakte AFS snímača prúdenia . To isté treba urobiť pri iných otáčkach (žiadúce je, mať minimálne 4 body /výška otáčok/ odčítania.) Potočením "meracieho kolesa" AFS prispôsobiť napätie podľa tabuľkových hodnôt pre vybrané referenčné otáčky.Vysvetlivky:
  1. Ak nemáte tabuľky, tak ho môžete nastaviť podľa iného (správne nastaveného!) automobilu s takým istým systémom a motorom.
  2. Všetko to prevedieme len v prípade rovnakého výrobného nastavenia, pri prevádzke auta . Obyčajne hodnoty neprevyšujú hranicu tolerancie.