Podmienky použitia

Váš prístup na stránku a jej využitie podliehajú nasledovným podmienkam a všetkým relevantným zákonom. Tým, že ste túto stránku vyhľadali a prezeráte ju, tieto podmienky prijímate bez výhrady.Informácie na tejto stránke si môžete prezerať, sťahovať z nej a tlačiť iba k nekomerčnému použitiu a za predpokladu, že na všetkých kópiách alebo výňatkoch z týchto dokumentov zostanú zachované všetky upozornenia na autorské alebo iné vlastnícke práva a výhrady, ktoré sú na nich uvedené.Táto stránka môže obsahovať odkazy na ochranné známky, patenty, vlastníctvo informácií, produkty, technológie alebo iné práva iných klubov a organizácií , ktoré inklinujú k podobným záujmom.K uvedeným predmetom a právam nemáte žiadnu licenciu alebo iné právo.Akákoľvek korešpondencia, ktorú so občianskym združením Opelclub prostredníctvom tejto stránky povediete, alebo materiál poslaný na stránku e-mailom alebo inak, nebudú považované za dôverné a vlastnícke. To, čo pošlete alebo publikujete sa stáva majetkom Opelclubu a môže byť použité na akýkoľvek účel vrátane okrem iného reprodukcie, uverejnenia, prenosu, publikácie, vysielania a umiestnenia na webovej stránke.Občianske združenie Opelclub, nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek materiálov umiestnených na tejto stránke, alebo za obsah akéhokoľvek iného servera, na ktorý tu bude odkaz. Opelclub teda nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi servermi odkazovanými, alebo prístupnými pomocou odkazu tu uvedeného, vrátane okrem iného zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah poskytnutý niektorou treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.

Autorské práva

Materiály zobrazené alebo uvedené na tejto webovej stránke, okrem iného vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky a obecného vzhľadu stránky sú predmetom autorských práv vo vlastníctve Opelclubu: © copyright opeclub 2004. Všetky práva sú vyhradené, ak nie je konkrétne uvedené inak. Okrem toho sú všetky názvy produktov uvedené na tejto stránke ochrannými známkami Opelclubu , pokiaľ nie je u známok uvedené, že ich vlastní iná spoločnosť, alebo tretia osoba.Akékoľvek otázky posielajte prosím na adresu info@opeclub.sk