Zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Občianske združenie Opelclub.sk rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú jej webovú stránku. Zhromažďujeme iba tie osobné identifikovateľné údaje, (ako napr. meno, adresa alebo e-mail), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete. Opelclub.sk a jej partneri tieto údaje využijú iba k účelom uvedeným tam, kde boli poskytnuté. Príležitostne môžeme uvedené informácie použiť k tomu, aby sme sa s vami spojili, alebo dokonalejšie poskytli všetky výhody a služby zaregistrovaným členom.Občianske združenie Opelclub Slovensko vaše osobné informácie nepredá ani neprenajme tretej strane, ak vám nie je v okamihu, keď poskytujete informácie, povedané inak. Opelclub.sk alebo jej dôveryhodný partner môže informácie použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky na webovej stránke Opelclubu . Pri tomto spracovaní nie je možné z dát získať žiadne osobne identifikovateľné informácie.